PRON DE NADIE

54 teksty – auto­rem jest PRON DE NA­DIE.

Opowiedz mi, jak to jest być moim tatą?

Dzień dob­ry ,


„Tato?”Je­dyne wspomnienie…

Jak byłam mała, mało in­te­reso­wało mnie co jest między Tobą
a moją mamą, nie myślałam o tym wcale.
Ro­zumiałam, że nie jes­teście ra­zem i już.

Wie­działam tyl­ko, że ma przy­jechać tata.


MÓJ [...] — czytaj całość

list • 9 czerwca 2014, 18:42

Do­kuczli­we te mo­tyl­ki,
wred­ne to ta­kie, po­pier­da­la
wszędzie jak opęta­ne
i wier­ci dziury w brzuchu,
dziury przez które wy­lewa się tęskno­ta
i ra­zem z krwią płynie wprost do serca...
Pom­pu­je wszys­tko swoim ryt­mem
i uderza wprost do głowy, szaleństwo
miłości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2013, 19:18

Tęsknię moc­no i rozpływam się kiedy myślę o Tobie,
czuję się lek­ka jak­bym uno­siła się ra­zem z powietrzem.
Po­myśl, że jes­tem po­wiet­rzem i tulę Cię cały czas,
na­wet wte­dy, kiedy jes­teś tak da­leko ode mnie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 sierpnia 2013, 13:08

Podzi­wiam sa­mobójców za od­wagę
ale gar­dzę ich tchórzostwem... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2013, 23:35

Nie ma. Brak. Ko­lory przez noc zos­tały uk­radzione. Lub co­kol­wiek. Może wyp­ra­ne. Może wyp­ra­li ten kra­job­raz, pejzaż za ok­nem w pral­ce auto­matycznej w nie bar­dzo tym, co trze­ba, proszku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 kwietnia 2013, 03:31

Mieć ko­goś obok siebie i tęsknić za nim to jak­by mieć skrzydła ale nie pot­ra­fić latać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 listopada 2012, 23:16

Każda chwi­la z świado­mością,
że resztę życia muszę przeb­rnąć bez Ciebie
jest jak ko­niec świata.
W ja­kimś sen­sie jest 
to mój wewnętrzny ko­niec świata.
Ruina wszel­kich war­tości,
wszys­tkiego co we mnie dobre. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 kwietnia 2012, 23:19

***

Dziś się mną ba­wisz: krzyczysz od­chodzę, szep­czesz kocham...
Ro­bisz mi bur­del w głowie. Czu­je się bez­nadziej­nie, jestem
bez­nadziej­na bo wiesz, że nie po­wiem Ci od tak do widzenia.
Można się żeg­nać wiele ra­zy, za­bijając wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 kwietnia 2012, 17:48

Miłość to wolność 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 marca 2012, 22:30

Ze szczęściem już tak jest, każde ma swoją datę przy­dat­ności do spożycia, prze­ter­mi­nowa­ne odchodzi.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 listopada 2011, 10:47

PRON DE NADIE

"Dotąd myślałam, że to ja jestem nienormalna, że ja nie pasuję do reszty świata, a dziś okazało się, że to świat nie pasuje do mnie. Jestem tu tylko na jakiś czas.... "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PRON DE NADIE

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 czerwca 2014, 15:18PRON DE NA­DIE sko­men­to­wał tek­st Opowiedz mi,jak to jest [...]

10 czerwca 2014, 20:33~ Ariad­na ~ sko­men­to­wał tek­st Opowiedz mi,jak to jest [...]

9 czerwca 2014, 18:42PRON DE NA­DIE do­dał no­wy tek­st Opowiedz mi,jak to jest [...]